Mục tiêu dự án:

(1)Đa dạng hoá chủng loại CĂQ ôn đới thông qua nhập nội những giống CĂQ ôn đới có yêu cầu thấp về độ lạnh, khảo nghiệm đánh giá các giống thích hợp với điều kiện sinh thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.

(2)Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác đặc biệt kỹ thuật đốn tỉa và BVTV cho nhân dân trong  vùng.

Nguồn tài trợ:

ACIAR

Địa điểm:

Mộc Châu – Sơn La; Sapa, Bắc Hà – Lào Cai

Thời gian:

2002 - 2004

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập

Download tài liệu giới thiệu dự án tại đây