Hoạt động:

Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống phù hợp; quy trình kỹ thuật thâm canh một số cây ăn quả đặc sản. Cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình ghép nhân giống lê, hồng và Cam sen.

- Nghiên cứu và hoàn thiện một số khâu kỹ thuật chủ yếu nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã quả Cam sen và hồng.

- Xây dựng mô hình trình diễn thâm canh hồng, lê và Cam sen.

Nguồn tài trợ:

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Địa điểm:

Phú Thọ, Yên Bái.

Thời gian:

2006 – 2008

Đơn vị thực hiện:

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập