Giới thiệu chung về dự án:

Tên dự án: Caỉ thiện nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam thông qua nâng cao chất lượng cùng các tổ chức mạng lưới của địa phương.

Thời gian: Tháng 9-2009 – Tháng 11 2013

Đơn vị chủ trì: ASODIA (Southwest of France Association for International Agricultural Development) belonging to Regional Chamber of Agriculture of Midi-Pyrénée.

Các hoạt động chính của dự án:

- Hỗ trợ về kỹ thuật các hộ trồng CĂQ
- Chế biến hoa quả
- Tiếp thị sản phẩm

Số nông dân được tham gia vào hoạt động của dự án:> 600

Cán bộ tham gia: >100

Tổ chức cuộc thi vườn mận được đốn tỉa chăm sóc đẹp nhất hàng năm, công bố tiêu chí và trao giải thưởng tại Nông trường mộc châu è khích lệ lớn cho bà con

Trưởng đại diện đóng tại Mộc Châu cùng 2 cán bộ kỹ thật đóng 100% toàn thời gian tại địa bàn è nắm bắt và theo dõi dự án rất sát sao

Luôn có kĩ sư nông nghiệp người pháp đóng trên địa bàn, tuyển thêm thực tập sinh hỗ trợ từ các trường đại học từ địa bàn

Phương pháp tập huấn:

1. Sử dụng các tài liệu tập huấn phù hợp

- 3 sách hướng dẫn tập huấn kỹ thuật: Tạo tán, phòng trừ bệnh, chăm sóc vườn mận- in 200 bản

- 1 tờ poster treo tường hướng dẫn nhận biết và phòng trừ sâu

- 1 Quyển sách hướng dẫn phòng trừ bệnh

- 1 video hướng dẫn cách đốn tỉa (30 bản phát cho bà con- mỗi trưởng nhóm giữ 1 bản)

- 1 video về tất cả các chu trình kỹ thuật của ASODIA (1000 Bản phát cho bà con và CBKN)

Yêu cầu của nông dân khi muốn tham gia vào dự án

1. có số lượng cây đủ lớn (50 to 100),

2. Cam kết tham gia nhiệt tình và tuyên truyền các kỹ thuật tới các bà con khác

30 trưởng nhóm tất cả (danh sách trưởng nhóm đính kèm trong thư).

Các thanh viên thuộc nhóm nông dân của thôn bản và hoạt động thường xuyên. Ngay khi dự án kết thúc, họ vẫn đi thăm các vườn mận và tổ chức tập huấn cho nhau và các bà con khác có nhu cầu.

Phương pháp tập huấn:

Không xây dựng vườn trình diễn mà chọn 1 vườn của nông dân thuộc dự án làm vườn thử nghiệm và học tập. Sau khi nông dân được học lý thuyết, sẽ được thực hành ngay trên vườn này. Bài giảng lý thuyết đình kèm theo thư.

 

Thường thì chủ các vườn này cũng là trưởng nhóm của thôn. Họ có nhiệm vụ tập huấn cho các bà con khác khi có nhu cầu.

 

Tập huấn kéo dài trong 2 mùa vụ, tại các thời điểm quan trong trong quá trình phát triển của cây. Các trưởng nhóm được tập huấn tập trung trước, sau đó quay lại bản và tập huấn lại cho các thanh viên khác. Các thanh viên có nghĩa vụ theo dõi lẫn nhau và có thể đổi công nếu thấy phù hợp.

Hằng năm, ASODIA còn tổ chức hội thi và trao giải cho vườn đốn tỉa đẹp nhất. Hoạt động này khích lệ bà con áp dụng các thực hành kỹ thuật rất nhiều. Giai thưởng được  trao tại Thị trấn nông trường 3 nông dân được trao giải thưởng rất phấn khởi.

Mỗi nhóm có 10 nông dân và 2 trưởng nhóm. Trưởng nhóm đóng vai trò cầu nối giữa nông dân và cán bộ và có vai trò tuyên truyền tập huấn

Tuy nhiên, để đảm nhiệm được hết các công việc, trưởng nhóm sẽ rất bận rộn nên dự án tuyển 9 thực tập sinh từ trường Đại học tây bắc để hỗ trợ. Các em sinh viên thường là người địa phương nên có tiếng nói gần gũi và hỗ trợ tập huấn hiệu quả.

Năm 2009, 10 sinh viên thực tập của Pháp từ trường đại học nông nghiệp Moutanban cũng sang hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật. Họ tiến hành các hoạt động đốn tỉa vào tháng 1 năm 2009 và thu hoạch vụ xuân năm 2009 đạt năng suất rất cao.

Vào tháng 7 năm 2012, 9 sinh viên từ trường đại học tây bắc tham gia tiến hành tập huấn cùng Nông dân. Thời gian thực tập kéo dài 5 tháng. Trong 5 tháng đó, họ đã cùng các trưởng nhóm tiến hành rất nhiều các đợt tập huấn.

Tài liệu:

Video clip giới thiệu dự án

Giới thiệu sản phẩm mận sấy dẻo

Tài liệu tập huấn quản lý dịch hại trên cây mận

Tài liệu tập huấn đốn tỉa và chăm sóc mận

Thăm quan mô hình đốn tỉa

Quy trình sản xuất rượu mận

Báo cáo thí nghiệm năm 2012

Báo cáo năm 2012

Các bản tin của Dự án

Đang tiếp tục thu thập