Mục tiêu:

Điều tra bổ sung thành phần và xác định các đối tượng sâu hại chính trên cây ăn quả ôn đới, phục vụ cho chủ trương phát triển cây ăn quả ở các vùng miền núi cao phía Bắc.
Xây dựng quy trình phòng trừ đối tượng gây hại nguy hiểm nhất phục vụ sản xuất

Địa điểm:

Mộc Châu – Sơn La; Bắc Hà – Lào Cai

Thời gian:

1996 - 2000

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu

- Kết quả điều tra nghiên cứu một số sâu hại chính  trên cây ăn quả ôn đới(mận , mơ, đào, táo) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

- Một số kết quả nghiên cứu về bệnh hại cây ăn quả ôn đới (1996 -2000)

Đang tiếp tục thu thập