Mục tiêu:

Xác định những giống CĂQ ôn đới nhập nội thích hợp với một số tỉnh miền núi phía Bắc
Bổ sung bộ giống CAQ ôn đới rải thu hoạch, có chất cao đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Xác định những giống CĂQ ôn đới nhập nội thích hợp với một số tỉnh miền núi phía Bắc

Bổ sung bộ giống CAQ ôn đới rải thu hoạch, có chất cao đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Nguồn tài trợ:

CIRAD – FHLOR; ACIAR

Địa điểm:

Mộc Châu – Sơn La; Sapa, Bắc Hà – Lào Cai

Mường Phăng – Điện Biên

Kỳ Sơn – Nghệ An;

Mẫu Sơn – Lạng Sơn.

Thời gian:

1996 – 2003

Đơn vị thực hiện

-Viện BVTV

-Trường CĐ Nông nghiệp Montauban

-Trung tâm CIRAD-FHLOR

-ACIAR

-Viện NC Rau quả

-Công ty Rau hoa quả Sapa

Tài liệu:

- Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống cây ăn quả mận, đào nhập nội tại một số tỉnh miền núi phía Bắc (1996-2003) (Hội nghị đầu bở Mộc Châu – Sơn La 21/4/2004)

- Kết quả khảo nghiệm tập đoàn giống cây ăn quả ôn đới nhập nội tại Sapa Lào Cai và Mộc Châu Sơn La. (1996-1999)

Đang tiếp tục thu thập