Hoạt động:

Nhập nội khảo nghiệm 3 giống lê chịu nhiệt, quy mô 5.040 cây tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Nguồn tài trợ:

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Địa điểm:

Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tây cũ, Bắc Kạn.

Thời gian:

1999  - 2002

Đơn vị thực hiện:

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc.

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập