Mục tiêu, hoạt động:

Xác định thành phần ruồi hại quả họ Tephritidae ở VN

Bước đầu xác định phổ ký chủ  của các loài gây hại quan  trọng trên cây ăn quả  và trên rau quả

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng biện pháp phòng trừ ruồi đục quả bằng bả protein

Tập hợp các kinh nghiệm phòng trừ của người dân, đánh giá khả năng ứng dụng của các biện pháp này.

Đào tạo cán bộ chuyên môn về điều tra, phân loại, nuôi và theo dõi ruồi trong phòng thí nghiệm cũng như đánh giá mức độ thiệt hại và hiệu quả các biện pháp phòng trừ ruồi ngoài ruộng đồng.

Trang bị hai phòng thí nghiệm nghiên cứu về ruồi đục quả ở viện BVTV và viện Nghiên cứu CAQ miền nam.

Nguồn tài trợ:

FAO

Thời gian:

1999-2000

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu:

Kết quả nghiên cứu ruồi hại quả ở VN (1999-2000)

Đang tiếp tục thu thập