Mục tiêu:

- Xác định các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để nâng cao năng suất và chất lượng một số loại cây ăn quả ôn đới tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Xây dựng mô hình trình diễn năng suất chất lượng các loại quả ôn đới quy mô 4 ha.

Nguồn tài trợ:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa điểm:

Mường Phăng, Sìn Hồ (Lai Châu); Mường Khương, Bắc Hà (Lào Cai); Mộc Châu (Sơn La); Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Mù Cang Chải (Yên Bái) ....

Thời gian:

2004 – 2006

Đơn vị thực hiện:

Viện Bảo vệ thực vật

Tài liệu: - Thuyết minh đề tài

- Đề cương nghiên cứu khoa học năm 2004

- Đề cương nghiên cứu khoa học năm 2005

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài năm 2005

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài 2006

- Báo cáo các chuyên đề: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển cây đào chín sớm chất lượng cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc

- Quy trình kỹ thuật nhân giống và thâm canh đào chín sớm

- Báo cáo tiến độ thực hiện nội dung đề tài năm 2015 (Viện Rau quả)

- Báo cáo phần cây mận 2005 (thực hiện tại Sapa)

- Quy trình thâm canh đào chín sớm

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài 2/2007

- Thuyết minh đề tài

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài năm 2005.

- Đề cương nghiên cứu khoa học năm 2005.

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển cây Đào chín sớm chất lượng cao ở các tỉnh MNPB (2004-2006)

- Báo cáo tổng kết