Mục tiêu chung:

Các hoạt động của dự án nhằm tạo điều kiện cho nghề trồng cây ăn quả ôn đới ở Việt Nam và Australia có khả năng cung cấp những loại quả ôn đới có chất lượng cao cho người tiêu dùng, thông qua việc ứng dụng các phương pháp sản xuất quả tổng hợp và thực hành quản lý giảm thiệt hại của quả sau thu hoạch, kéo dài được thời gian bảo quản và phát huy được hiệu quả của hệ thống lưu thông phân phối

Hoạt động

(1)Xác định các bệnh sau thu hoạch và những vấn đề quản lý chất lượng liên quan đến sản xuất và phân phối của các loại quả ôn đới

(2)Hình thành những vùng sản xuất quả ôn đới áp dụng các kỹ thuật trồng trọt và sau thu hoạch tiên tiến để cải thiện chất lượng quả và giảm thiệt hại sau thu hoạch ở Việt Nam và Australia.

(3)Cải thiện năng lực nghiên cứu, triển khai và mở rộng các kết quả của dự án thông qua hoạt động tập huấn và liên kết với nông dân.

Nguồn tài trợ:

Aciar

Địa điểm:

Bắc Hà, Sapa – Lào Cai; Mộc Châu – Sơn La

Thời gian:

2004-2009

Đơn vị thực hiện:

-Viện BVTV

-Viện NC Rau quả

-Sở NN&PTNT Lào Cai

Tài liệu:

- Overview

- Báo cáo 12/2005

- Báo cáo năm 2007

- Báo cáo giai đoạn 2008-2009

- Báo cáo tóm tắt dự án 10/2010

- Báo cáo tổng kết dự án (bằng tiếng anh) 11/2011

- Tài liệu tập huấn cây ăn quả ôn đới (Đào, Đào Nhãn và Mận) cho các bộ khuyến nông của Việt Nam

- Tài liệu tiếng Anh: