Hoạt động:

Thiết lập hệ thống sản xuất hồng bền vững và thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm quả có chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc cải thiện giống và nâng cao chất lượng, mẫu mã và sản lượng để mang lại lợi ích cho người dân.

Nguồn tài trợ:

ACIAR

Địa điểm:

+ Mai Sơn, Mộc Châu-Sơn La

+Đà Bắc,Cao Phong-Hòa Bình

+Lục Ngạn-Bắc Giang

+Bắc Hà-Lào Cai

+Úc

Thời gian:

2008-2012

Đơn vị thực hiện:

-Viện BVTV (PPRI)

-Viện nghiên cứu rau quả

-Trung tâm giống Nông lâm nghiệp tỉnh Sơn La

-Hội làm vườn huyện Lục Ngạn – Bắc Giang

Tài liệu:

- Giới thiệu tổng quan

- Báo cáo tiền độ thực hiện năm 2009

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2010

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011

- Báo cáo nội dung sau thu hoạch

- Bài báo khoa học

- Bao cáo tiếng Anh

Đang tiếp tục thu thập