Hoạt động:

Đã lưu giữ được tập đoàn nguồn gen cây ăn quả ôn đới, cụ thể:

- Đào: 8 giống

- Mận: 7 giống

- Lê: 22 giống

- Hồng: 5 giống

- Kiwi:  4 giống

Nguồn tài trợ:

Trung tâm tài nguyên thực vật

MARD

Địa điểm:

Sa Pa – Lào Cai

Thời gian:

2011- 2015

Đơn vị thực hiện:

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập