Mục tiêu:

Khai thác tiềm năng lợi thế so sánh về đất đai, khí hậu vùng cao của Lào Cai nhằm phát triển câu ăn quả ôn đới chất lượng cao; Thay đổi phương thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có hàm lượng kỹ thuật cao mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Nguồn vốn:

Địa phương

Địa điểm:

Huyện Bắc Hà, thành phố Lào cai, Sa Pa, Bát Xát

Thời gian:

2011-2015

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm giống NLN Lào Cai

Tài liệu

- Thuyết minh

- Báo cáo tổng kết