Hoạt động:

Xây dựng được 2 trại thực nghiệm nghiên cứu cây ăn quả ôn đới tại Mộc Châu - Sơn La và Sa Pa - Lào Cai. Tiếp nhận trồng thử nghiệm 29 giống cây ăn quả ôn đới thuộc 6 chủng loại cây: Mận, đào; táo, lê, kiwi và hồng.

Nguồn tài trợ:

CIRAD-FLHOR

Trường CĐ NN Montauban của Pháp

Địa điểm:

Mộc Châu - Sơn La và Sa Pa - Lào Cai

Thời gian:

1996 – 1999

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập