Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm viện
TDL_9.jpg
TDL_8.jpg
TDL_7.jpg
TDL_6.jpg
TDL_5.jpg
TDL_4.jpg
TDL_3.jpg
TDL_2_1.jpg
TDL_1.jpg