Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng truy cập:

Nông lâm kết hợp - Giải pháp cho nông nghiệp thông minh với khí hậu vùng miền núi phía Bắc (Tài liệu tập huấn cho cán bộ nông nghiệp vùng miền núi phía Bắc)

Thứ tư, 25/08/2021, 14:44 GMT+7

Nông lâm kết hợp - Giải pháp cho nông nghiệp thông minh với khí hậu vùng miền núi phía Bắc (Tài liệu tập huấn cho cán bộ nông nghiệp vùng miền núi phía Bắc)

Nông lâm kết hợp - Giải pháp cho nông nghiệp thông minh với khí hậu vùng miền núi phía Bắc (Tài liệu tập huấn cho cán bộ nông nghiệp vùng miền núi phía Bắc)

​Miền núi phía Bắc (MNPB) vẫn được biết đến là một vùng sinh thái quan trọng của Việt Nam. Tuy vậy, đây cũng là vùng có các hệ sinh thái dễ bị phá vỡ và địa hình phức tạp nhất cả nước, với đất dốc là chủ đạo. Điều này khiến cho MNPB dễ bị tổn thương bởi thiên tai và những biến đổi bất thường của thời tiết. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp trong khu vực luôn chịu nhiều rủi ro và thách thức, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKH).  

Nhằm giảm thiểu những tổn thương cho nông nghiệp MNPB nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để phát triển các thực hành canh tác bền vững, hạn chế xói mòn và suy thoái đất dốc, cải thiện hiệu quả kinh tế cũng như tính bền vững của các hệ thống sản xuất, đáng kể nhất là những thực hành sản xuất nông lâm kết hợp kết hợp (NLKH), nông nghiệp bảo tồn (NNBT), nông nghiệp sinh thái (NNST) và nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA). Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, việc mở rộng ứng dụng những thực hành này còn rất hạn chế, và vì vậy các hệ thống sản xuất ở MNPB hiện chưa thật sự bền vững.

Nhằm góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã biên soạn tài liệu "Nông lâm kết hợp - Giải pháp cho nông nghiệp thông minh với khí hậu vùng miền núi phía Bắc" trong khuôn khổ dự án TCP/VIE/3701 do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ. Tài liệu này được sử dụng để tập huấn, tăng cường năng lực cho cán bộ và nông dân vùng miền núi phía Bắc, hướng tới mục tiêu mở rộng ứng dụng các thực hành nông lâm kết hợp như một giải pháp của nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu trong khu vực. 

Tài liệu gồm 6 phần:

  • Phần I “Những vấn đề đối diện sản xuất nông nghiệp vùng miền núi phía Bắc” thảo luận về những vấn đề chính mà sản xuất nông nghiệp miền núi phía Bắc (MNPB) đang phải đối diện; nhu cầu cần thiết phải chuyển đổi để ngành nông nghiệp có thể thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực một cách bền vững và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng ảnh hưởng nhiều tới khu vực.
  • Phần II “Nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA)” thảo luận về khái niệm và một số thực hành CSA tiềm năng cho vùng miền núi phía Bắc, những khó khăn, rào cản trong việc nhân rộng ứng dụng các thực hành này trong khu vực.
  • Phần III “Nông lâm kết hợp - một giải pháp CSA miền núi phía Bắc” thảo luận về khái niệm nông lâm kết hợp (NLKH) và làm thế nào để NLKH là một giải pháp để nông nghiệp MNPB ứng phó BĐKH, đồng thời giới thiệu một số hệ thống CSA/NLKH tiềm năng phù hợp cho khu vực. 
  • Phần IV “Thiết kế một hệ thống CSA/NLKH theo phương pháp có sự tham gia” thảo luận về các bước và phương pháp thực hiện từng bước để thiết kế một hệ thống CSA/NLKH theo phương pháp có sự tham gia hướng tới phát triển những hệ thống CSA/NLKH phù hợp với từng điều kiện cụ thể tại từng địa phương và phù hợp để nông dân mở rộng ứng dụng trong sản xuất.
  • Phần V “Phát triển liên kết chuỗi giá trị” thảo luận về liên kết chuỗi giá trị và phương pháp phát triển những mối liên kết này như một phần không thể thiếu trong việc phát triển các hệ thống CSA/NLKH.   
  • Phần VI “Xây dựng chương trình và khung bài tập huấn cho nông dân” hướng dẫn cách xây dựng chương trình và khung tài liệu tập huấn cho nông dân về CSA/NLKH.

Quý độc giả quan tâm có thể tải về tài liệu tại đây


Người viết : admin