Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng truy cập:
Luận văn nghiên cứu
Effects of rice straw mulch on light transmission, soil moisture, soil temperature and early growth of different crop and weed species in controlled conditions

Effects of rice straw mulch on light transmission, soil moisture, soil temperature and early growth of different crop and weed species in controlled conditions

Kích thước : 2.8 MB   |   Ngày đăng : 12/04/2020   |   Số lần down : 123
Luận văn nghiên cứu thạc sỹ tại đại học New England, Australia được thực hiện bởi ThS. Lê Viết SanNghiên cứu tìm hiểu lợi ích của che phủ rơm rạ đến ...
Farmers’perceptions and practices for conservation agriculture in Moc Chau, Vietnam

Farmers’perceptions and practices for conservation agriculture in Moc Chau, Vietnam

Kích thước : 5.1 MB   |   Ngày đăng : 28/02/2018   |   Số lần down : 237
Effects of mulch, nitrogen, sowing date and intercropping on maize production

Effects of mulch, nitrogen, sowing date and intercropping on maize production

Kích thước : 983.4 KB   |   Ngày đăng : 26/02/2018   |   Số lần down : 171
Nghiên cứu nằm trong chương trình đào tạo thạc sỹ tại đại học Tasmania, Australia.Nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu (1) tác động của các phương ...