Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng truy cập:
Quy trình
Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Quản Bạ

Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Quản Bạ

Kích thước : 451.2 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 174
Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Hạc Trì

Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Hạc Trì

Kích thước : 450.2 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 145
Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Điện Biên

Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Điện Biên

Kích thước : 450.5 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 141
Quy trình trồng mới hồng Quản Bạ

Quy trình trồng mới hồng Quản Bạ

Kích thước : 402.2 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 125
Quy trình trồng và chăm sóc giống hồng Điện Biên

Quy trình trồng và chăm sóc giống hồng Điện Biên

Kích thước : 402.7 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 452
Quy trình thâm canh giống hồng Quản Bạ

Quy trình thâm canh giống hồng Quản Bạ

Kích thước : 334.8 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 117
Quy trình thâm canh giống hồng Hạc Trì

Quy trình thâm canh giống hồng Hạc Trì

Kích thước : 336.6 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 124
Quy trình thâm canh giống hồng Điện Biên

Quy trình thâm canh giống hồng Điện Biên

Kích thước : 335.3 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 114
Quy trình canh tác giống lúa PB53

Quy trình canh tác giống lúa PB53

Kích thước : 458.1 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 131
Quy trình nhân giống khoai sọ

Quy trình nhân giống khoai sọ

Kích thước : 213.8 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 149
Quy trình kỹ thuật thâm canh, bảo quản khoai sọ

Quy trình kỹ thuật thâm canh, bảo quản khoai sọ

Kích thước : 303.1 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 138
Quy trình sản xuất trà cốm gạo lứt

Quy trình sản xuất trà cốm gạo lứt

Kích thước : 408.2 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 165
Quy trình sản xuất chè xanh hòa tan

Quy trình sản xuất chè xanh hòa tan

Kích thước : 321.5 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 411
Quy trình sản xuất chè đen hòa tan

Quy trình sản xuất chè đen hòa tan

Kích thước : 319.8 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 194
Quy trình sản xuất chè mầm đậu nành túi lọc

Quy trình sản xuất chè mầm đậu nành túi lọc

Kích thước : 387.8 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 191
Quy trình sản xuất chè râu ngô hòa tan

Quy trình sản xuất chè râu ngô hòa tan

Kích thước : 417.6 KB   |   Ngày đăng : 03/05/2017   |   Số lần down : 183
1. Nhóm tác giả: Th.S. Phạm Thanh Bình, ThS. Đỗ Thị Kim Ngọc, KS Nguyễn Thị Bích Ngọc, KS. Lê Trung Hiếu (Viện Khoa Học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía ...
Quy trình thâm canh lúa và sản xuất hạt giống chất lượng cao

Quy trình thâm canh lúa và sản xuất hạt giống chất lượng cao

Kích thước : 11.2 MB   |   Ngày đăng : 02/11/2015   |   Số lần down : 463
Tài liệu thuộc dự án tăng cường năng lực cải tiến nguồn hạt giống và sản xuất lúa để đảm bảo an toàn lương thực ở vùng đồi núi cao Việt Nam ...
Quy trình chồng chè tiểu bậc thang, hun đất

Quy trình chồng chè tiểu bậc thang, hun đất

Kích thước : 9.8 MB   |   Ngày đăng : 02/11/2015   |   Số lần down : 575
Trồng chè trên đất dốc bền vững hiện nay là một trong những thách thức của người làm chè, nhất là trong giai đoạn mới trồng và kiến thiết cơ bản. Câu ...