Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng truy cập:

Tài liệu: Nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ ba, 03/11/2015, 09:50 GMT+7

Tài liệu: Nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

Tài liệu: Nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

Tài liệu này được hoàn thành trong khuôn khổ của Dự án GCP/ INT /139/EC “Nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu: kết hợp hài hòa giữa thích ứng, giảm thiểu và an ninh lương thực”, với sự tài trợ của Ủy ban Châu Âu (EC)

Download tài liệu tại đây

Biến đổi khí hậu (BĐKH) và an ninh lương thực (ANLT) là hai vấn đề không thể giải quyết riêng rẽ. Là ngành duy nhất sản xuất ra lương thực, thực phẩm, nông nghiệp có vai trò then chốt để giải quyết đồng thời các vấn đề của BĐKH và ANLT. Ngược lại, nông nghiệp cũng có những tác động, cả tích cực và tiêu cực, tới BĐKH.

Đối với hầu hết các nước đang phát triển nông nghiệp là thành phần kinh tế chủ yếu, vì thế, việc cải thiện khả năng thích ứng với BĐKH của các hệ thống nông nghiệplà cần thiết để phát triển kinh tế và đảm bảo ANLT. Mặt khác, cải thiện các hệ thống sản xuất cũng sẽ đem lại cơ hội giúp giảm lượng khí nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển, và như vậy góp phần giảm nhẹ BĐKH. Nông nghiệp ứng phó BĐKH (hay còn gọi nông nghiệp thông minh với BĐKH, tiếng Anh là Climate smart agriculture - CSA), thông qua việc lồng ghép mục tiêu thích ứng và giảm thiểu BĐKH vào các chiến lược đầu tư và phát triển nông nghiệp (FAO 2010), sẽ giúp các nước đang phát triển đạt được mục tiêu ANLT một cách bền vững trong điều kiện BĐKH, đồng thời có thể góp phần giảm thiểu BĐKH. Các hệ thống nông nghiệp ứng phó BĐKH có khả năng chống chịu những thay đổi bất lợi của thời tiết (thích ứng BĐKH), hấp thụ các bon từ bầu khí quyến và/hoặc giảm lượng KNK phát thải vào không khí (giảm nhẹ BĐKH), và cho thu nhập cũng như hiệu quả kinh tế tăng (tăng trưởng sản xuất, đảm bảo ANLT).

Năm 2012, FAO và Hội đồng Châu Âu đã bắt đầu dự ánGCP/INT/139/EC “Nông nghiệp ứng phó BĐKH: kết hợp hài hòa giữa giảm thiểu, thích nghi và an ninh lương thực”. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực cho các chính phủ, cơ quan và các trường đại học tại Malawi, Việt Nam và Zambia để vượt qua các thách thức, đảm bảo đồng thời các mục tiêu: an ninh lương thực và giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Một trong những mục tiêu cụ thể của dự án là trang bị những công cụ, kỹ năng và thông tin cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các nhà đầu tư và các bên liên quan để có thể lựa chọn và thực hiện các giải pháp thích hợp và xây dựng những chính sách thúc đẩy đầu tư cho nông nghiệp ứng phó thông minh với BĐKH.

Tài liệu tập huấn này được xây dựng trong khuôn khổ của dự án nói trên để sử dụng trong tập huấn, tăng cường năng lực cho các nhà quản lý, cán bộ nông nghiệp và khuyến nông tại miền núi phía Bắc Việt Nam (MNPB) nhằm hướng tới một nền nông nghiệp ứng phó thông minh với BĐKH ở khu vực này

Người viết : Lê Hữu Huấn