Nomafsi HN office
KM 2 - Pham Van Dong St. - Tu Liem - Ha Noi
(+84) 43 754 5880
(+84) 43 754 5880
NORTHERN MOUNTAINOUS AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCE INSTITUTE
Phu Ho - Phu Tho town - Phu Tho province - Vietnam
(+84) 210 3865 073
(+84) 210 3865 073
Nếu quý khách có thắc mắc hay ý kiến phản hồi, đóng góp xin vui lòng điền vào Form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!
Your name : (*)
Your Email : (*)
Address : (*)
Phone : (*)
Department : (*)
Subject : (*)
Message : (*)
Sercurity code : (*)