• Thông báo (lần 2) về việc bán tài sản thanh lý - ô tô 7 chỗ

  Thông báo (lần 2) về việc bán tài sản thanh lý - ô tô 7 chỗ

  Wednesday, 25/10/2017, 19:19 GMT+7

  Ngày 13/10/2017, Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã phát hành công văn số 250/MNPB-TCKT về việc bán tài sản thanh lý là ô tô Mitsubishi biển số 19M-000.67. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe, Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc phát hành thông báo lần 2 về việc bán tài sản thanh lý nêu trên. thong_bao_ban_tai_sYn_thanh_ly

 • Thông báo bán tài sản thanh lý - ô tô 7 chỗ

  Thông báo bán tài sản thanh lý - ô tô 7 chỗ

  Tuesday, 17/10/2017, 16:03 GMT+7

  Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tổ chức thanh lý tài sản là ô tô Mitsubishi biển số 19M-000.67

   

 • A review of the status of agroforestry in Vietnam

  A review of the status of agroforestry in Vietnam

  Wednesday, 25/11/2015, 15:01 GMT+7

  The report written for the Regional Consultation on "Agroforestry: the way forward". 8-10 October, 2015, New Delhi, India by PhD. Pham Thi Sen (NOMAFSI) provides an overview of agroforestry status in Vietnam, the system is being adopted widely. 

Library

 • A review of the status of agroforestry in Vietnam

  A review of the status of agroforestry in Vietnam

  Wednesday, 25/11/2015, 15:01 GMT+7

  The report written for the Regional Consultation on "Agroforestry: the way forward". 8-10 October, 2015, New Delhi, India by PhD. Pham Thi Sen (NOMAFSI) provides an overview of agroforestry status in Vietnam, the system is being adopted widely. 

International Cooperation

Technology Transfer

About us

 • Research plan & International cooperation Dept.

  Research plan & International cooperation Dept.

  Tuesday, 03/11/2015, 13:52 GMT+7

 • The organization structure of NOMAFSI

  The organization structure of NOMAFSI

  Tuesday, 03/11/2015, 13:48 GMT+7

 • History of development

  History of development

  Tuesday, 03/11/2015, 11:28 GMT+7

  Northern mountainous Agriculture and Forestry Science Institute was established in accordance with the Decision No. 220/2005/QD-TTG of the Prime Minister dated September 9th, 2005 and Decision No. 3407/QD-BNN-TCC of the Minister of Agriculture and Rural Development dated the December 5th, 2005; The Institute was originally grouped from Phu Tho Research Center of Agri-Forestry which is established by French since 1918. After almost 100 years of development, this organization has changed name and leader several times

Giới thiệu sản phẩm

 • Cansea.jpg
 • ciat.jpg
 • cirad.jpg
 • download.png