• Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

  Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

  Wednesday, 15/01/2020, 13:38 GMT+7

  Tài liệu này được hoàn thành trong khuôn khổ của Dự án GCP/INT/139/EC “Nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu: kết hợp hài hòa giữa thích ứng, giảm thiểu và an ninh lương thực”, với sự tài trợ của Ủy ban Châu Âu (EC).

 • Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

  Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

  Wednesday, 15/01/2020, 10:39 GMT+7

  Bộ tài liệu tập huấn khuyến nông “canh tác nông lâm kết hợp bền vững cho vùng trung du, miền núi phía Bắc” được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy khuyến nông cho khuyến nông viên các cấp, các nhà quản lý, xây dựng chính sách và người nông dân. Bộ tài liệu được biên soạn dễ hiểu, giàu hình ảnh minh họa, do đó nhiều đối tượng khác nhau có thể sử dụng bộ tài liệu một cách dễ dàng.

 • Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, chất lượng

  Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, chất lượng

  Thursday, 02/01/2020, 10:25 GMT+7

  Bộ tài liệu được xây dựng trong khuông khổ dự án AGB/2009/053 “Cải thiện liên kết giữa thị trường và người sản xuất rau vùng Tây Bắc Việt Nam” do ACIAR tài trợ, được thực hiện tại Sơn La trong các năm 2011 – 2015 nhằm cung cấp cho cán bộ khuyến nông và người trồng rau những kiến thức cơ bản nhất trong sản xuất rau an toàn, chất lượng.

scientific research

International Cooperation

Technology Transfer

 • Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động chè đen OTD tại Công ty chè Sông Lô

  Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động chè đen OTD tại Công ty chè Sông Lô

  Monday, 16/12/2019, 16:24 GMT+7

  Ngày 12/12/2019, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã thực hiện kiểm tra định kỳ dự án ‘Hoàn thiện quy trình công nghệ kiểm soát hoạt tính sinh học của hệ enzym trong quá trình lên men chè đen và thử nghiệm ứng dụng kiểm soát tự động quá trình lên men trên quy mô sản xuất bán công nghiệp'  do Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện.

 • Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc

  Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc

  Thursday, 31/10/2019, 14:33 GMT+7

  Bộ quy trình kỹ thuật cho cây bưởi diễn cho vùng trung du miền núi phía Bắc là sản phẩm của nghiên cứu cơ sở tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau hoa quả - thuộc Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Bộ kỹ thuật bao gồm 17 quy trình riêng biệt từ nhân giống, thiết kế nương đồi, tạo tán, sử lý ra hoa đậu quả, trồng và chăm sóc, bón phân.

 • Training manual for CSA in Vietnam

  Training manual for CSA in Vietnam

  Tuesday, 03/11/2015, 13:58 GMT+7

  This training manual is produced within the framework of the project GCP/ INT /139/EC “Climate Smart Agriculture: Capturing the synergies between mitigation, adaptation and food security”, funded by EC

  For detailed documentation, please download here

Library

 • Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

  Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

  Wednesday, 15/01/2020, 13:38 GMT+7

  Tài liệu này được hoàn thành trong khuôn khổ của Dự án GCP/INT/139/EC “Nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu: kết hợp hài hòa giữa thích ứng, giảm thiểu và an ninh lương thực”, với sự tài trợ của Ủy ban Châu Âu (EC).

 • Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

  Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

  Wednesday, 15/01/2020, 10:39 GMT+7

  Bộ tài liệu tập huấn khuyến nông “canh tác nông lâm kết hợp bền vững cho vùng trung du, miền núi phía Bắc” được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy khuyến nông cho khuyến nông viên các cấp, các nhà quản lý, xây dựng chính sách và người nông dân. Bộ tài liệu được biên soạn dễ hiểu, giàu hình ảnh minh họa, do đó nhiều đối tượng khác nhau có thể sử dụng bộ tài liệu một cách dễ dàng.

 • Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, chất lượng

  Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, chất lượng

  Thursday, 02/01/2020, 10:25 GMT+7

  Bộ tài liệu được xây dựng trong khuông khổ dự án AGB/2009/053 “Cải thiện liên kết giữa thị trường và người sản xuất rau vùng Tây Bắc Việt Nam” do ACIAR tài trợ, được thực hiện tại Sơn La trong các năm 2011 – 2015 nhằm cung cấp cho cán bộ khuyến nông và người trồng rau những kiến thức cơ bản nhất trong sản xuất rau an toàn, chất lượng.

About us

 • Research plan & International cooperation Dept.

  Research plan & International cooperation Dept.

  Tuesday, 03/11/2015, 13:52 GMT+7

 • The organization structure of NOMAFSI

  The organization structure of NOMAFSI

  Tuesday, 03/11/2015, 13:48 GMT+7

 • History of development

  History of development

  Tuesday, 03/11/2015, 11:28 GMT+7

  Northern mountainous Agriculture and Forestry Science Institute was established in accordance with the Decision No. 220/2005/QD-TTG of the Prime Minister dated September 9th, 2005 and Decision No. 3407/QD-BNN-TCC of the Minister of Agriculture and Rural Development dated the December 5th, 2005; The Institute was originally grouped from Phu Tho Research Center of Agri-Forestry which is established by French since 1918. After almost 100 years of development, this organization has changed name and leader several times

Products

 • Cansea.jpg
 • ciat.jpg
 • cirad.jpg
 • download.png