Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:
Download E-catalogue
Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Quản Bạ

Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Quản Bạ

File size : 451.2 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 153
Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Hạc Trì

Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Hạc Trì

File size : 450.2 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 126
Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Điện Biên

Quy trình tuyển chọn và nhân giống hồng Điện Biên

File size : 450.5 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 119
Quy trình trồng mới hồng Quản Bạ

Quy trình trồng mới hồng Quản Bạ

File size : 402.2 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 102
Quy trình trồng và chăm sóc giống hồng Điện Biên

Quy trình trồng và chăm sóc giống hồng Điện Biên

File size : 402.7 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 431
Quy trình thâm canh giống hồng Quản Bạ

Quy trình thâm canh giống hồng Quản Bạ

File size : 334.8 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 96
Quy trình thâm canh giống hồng Hạc Trì

Quy trình thâm canh giống hồng Hạc Trì

File size : 336.6 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 101
Quy trình thâm canh giống hồng Điện Biên

Quy trình thâm canh giống hồng Điện Biên

File size : 335.3 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 96
Quy trình canh tác giống lúa PB53

Quy trình canh tác giống lúa PB53

File size : 458.1 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 107
Quy trình nhân giống khoai sọ

Quy trình nhân giống khoai sọ

File size : 213.8 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 126
Quy trình kỹ thuật thâm canh, bảo quản khoai sọ

Quy trình kỹ thuật thâm canh, bảo quản khoai sọ

File size : 303.1 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 115
Quy trình sản xuất trà cốm gạo lứt

Quy trình sản xuất trà cốm gạo lứt

File size : 408.2 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 137
Quy trình sản xuất chè xanh hòa tan

Quy trình sản xuất chè xanh hòa tan

File size : 321.5 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 384
Quy trình sản xuất chè đen hòa tan

Quy trình sản xuất chè đen hòa tan

File size : 319.8 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 170
Quy trình sản xuất chè mầm đậu nành túi lọc

Quy trình sản xuất chè mầm đậu nành túi lọc

File size : 387.8 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 167
Quy trình sản xuất chè râu ngô hòa tan

Quy trình sản xuất chè râu ngô hòa tan

File size : 417.6 KB   |   Date post : 03/05/2017   |   Download : 159
1. Nhóm tác giả: Th.S. Phạm Thanh Bình, ThS. Đỗ Thị Kim Ngọc, KS Nguyễn Thị Bích Ngọc, KS. Lê Trung Hiếu (Viện Khoa Học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía ...
Quy trình thâm canh lúa và sản xuất hạt giống chất lượng cao

Quy trình thâm canh lúa và sản xuất hạt giống chất lượng cao

File size : 11.2 MB   |   Date post : 02/11/2015   |   Download : 384
Tài liệu thuộc dự án tăng cường năng lực cải tiến nguồn hạt giống và sản xuất lúa để đảm bảo an toàn lương thực ở vùng đồi núi cao Việt Nam ...
Quy trình chồng chè tiểu bậc thang, hun đất

Quy trình chồng chè tiểu bậc thang, hun đất

File size : 9.8 MB   |   Date post : 02/11/2015   |   Download : 520
Trồng chè trên đất dốc bền vững hiện nay là một trong những thách thức của người làm chè, nhất là trong giai đoạn mới trồng và kiến thiết cơ bản. Câu ...