Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thăm và làm việc tại NOMAFSI
IMG_0799.jpg
IMG_0797.jpg
IMG_0796.jpg
IMG_0795.jpg
IMG_0792_1.jpg
IMG_0789.jpg