Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Monday, 21/11/2022, 21:10 GMT+7

Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong Quyết định số 1000/QĐ-KHNN-TCHC của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phía dưới. Thông báo kết quả tuyển viên chức năm 2022. 

Written : admin

Search date :