Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Kết quả thi tuyển vòng 1 khì thi tuyển viên chức năm 2022

Monday, 10/10/2022, 17:08 GMT+7

Kết quả thi tuyển vòng 1 khì thi tuyển viên chức năm 2022

Kết quả thi tuyển vòng 1 khì thi tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 của 158 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong Công văn số 907 phía dưới. 

 

 

Thông báo kết quả tuyển sinh viên chức lần 1

Written : admin

Search date :