Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

KHẨN: Thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội và phòng chống COVID-19

Tuesday, 31/03/2020, 12:31 GMT+7

KHẨN: Thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội và phòng chống COVID-19

KHẨN: Thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội và phòng chống COVID-19

Viện nhận được công văn hỏa tốc của thủ tướng chính phủ số 16/CT-TTg, chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ ngày 01/04/2020.

Chỉ thị của Thủ Tướng CP yêu cầu toàn dân cách lý xã hội 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thông bản..., phân xưởng nhà máy phải bảo đảm khoảng cách an toàn. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp; Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Đề nghị các cán bộ công nhân viên trong viện thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của thủ tướng. Thực hiện khai báo sức khỏe theo đỉa chỉ website: tokhaiyte.vn

 

cv1

cv2

cv3


Written : Lê Hữu Huấn

Search date :