Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc

Thursday, 31/10/2019, 14:33 GMT+7

Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc

Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc

Bộ quy trình kỹ thuật cho cây bưởi diễn cho vùng trung du miền núi phía Bắc là sản phẩm của nghiên cứu cơ sở tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau hoa quả - thuộc Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Bộ kỹ thuật bao gồm 17 quy trình riêng biệt từ nhân giống, thiết kế nương đồi, tạo tán, sử lý ra hoa đậu quả, trồng và chăm sóc, bón phân.

Quý độc giả quan tâm có thể download tài liệu tại đây

1. Quy trình thiết kế mô hình trồng bưởi Diễn

2. Quy trình nhân giống bưởi Diễn 

3. Quy trình trồng và chăm sóc sau trồng bưởi Diễn

4. Quy trình tạo tán cây bưởi Diễn thời kỳ kiến thiết cơ bản

5. Quy trình quản lý phân bón cho cây bưởi Diễn thời kỳ kiến thiết cơ bản

6. Quy trình quản lý độ ẩm cho cây bưởi Diễn thời kỳ kiến thiết cơ bản

7. Quy trình trồng xen cây  ngắn ngày và cây chịu bóng trong vườn bưởi Diễn

8. Quy trình quản lý dinh dưỡng cây bưởi Diễn thời kỳ sản xuất kinh doanh

9. Quy trình quản lý dịch hại cây bưởi Diễn

10. Quy trình quản lý độ ẩm cho cây bưởi Diễn thời kỳ sản xuất kinh doanh

11. Quy trình cắt tỉa, cải tạo tạo hình cho vườn bưởi Diễn thời kỳ sản xuất kinh doanh

12. Quy trình xử lý ra hoa, đậu quả bưởi Diễn

13. Quy trình xử lý bảo quản trước và sau thu hoạch

14. Quy trình trồng chăm sóc và khai thác vườn cây So

15. Quy trình trồng chăm sóc và khai thác vườn cây S1

16. Quy trình xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón cho cây bưởi Diễn

17. Quy trình sản xuất bưởi Diễn theo VietGAP

 

 


Quy trình được thiết kế cho vùng Phú Thọ, là kết quả nghiên cứu cơ sở. Quý độc giả quan tâm xin vui lòng liên hệ với Viện miền núi phía Bắc để biết thêm chi tiết
Written : Lê Hữu Huấn

Search date :