Access counter
 • Online:
 • Today:
 • This month:
 • Total:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc

Monday, 08/08/2022, 15:32 GMT+7

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng 163 viên chức (77 viên chức diện hưởng lương từ NSNN; 86 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập) làm việc tại cơ quan Viện và các đơn vị trực thuộc. 

Số lượng cụ thể:

Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: 06 viên chức diện hưởng lương từ NSNN;

 1. Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc: 22 viên chức (19 viên chức diện hưởng lương từ NSNN; 03 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập). 
 2. Viện Môi trường Nông nghiệp: 20 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
 3. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm: 19 viện chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
 4. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: 47 viên chức (18 viên chức diện hưởng lương từ NSNN, 29 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
 5. Viện Nghiên cứu Rau quả: 13 viên chức (06 viên chức diện hưởng lương từ NSNN; 07 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập);
 6. Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ: 09 viên chức (07 viên chức diện hưởng lương từ NSNN; 02 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập);
 7. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông: 08 viên chức (02 viên chức diện hưởng lương NSNN; 06 viên chức diện hưởng lương tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập);
 8. Trung tâm Tài nguyên thực vật: 10 viên chức diện hưởng lương từ NSNN;
 9. Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương: 09 viên chức diện hưởng lương từ NSNN. 

Các thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thi tuyển xin vui lòng xem trong công văn số 704/TB-HĐTDVC của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại đây


Written : admin

Search date :