Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:
Phong trào nông thôn mới Hàn Quốc

Phong trào nông thôn mới Hàn Quốc

File type : pdf Rating : 0 Votes
File size : 608.3 KB Views : 2947
Date post :07/09/2016 Download : 856
Tài liệu về Phong trào xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc, cung cấp bởi ​Chương trình Nông nghiệp Quốc tế của Hàn Quốc tại Việt Nam (KOPIA Việt Nam) được Tổng cục Phát triển Nông thôn thuộc Chính phủ Hàn Quốc phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập

Bình luận
 
Votes:
Bộ gõ : Off Telex VNI

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :