Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:
Effects of rice straw mulch on light transmission, soil moisture, soil temperature and early growth of different crop and weed species in controlled conditions

Effects of rice straw mulch on light transmission, soil moisture, soil temperature and early growth of different crop and weed species in controlled conditions

File type : pdf Rating : 0 Votes
File size : 2.8 MB Views : 2144
Date post :12/04/2020 Download : 127

Luận văn nghiên cứu thạc sỹ tại đại học New England, Australia được thực hiện bởi ThS. Lê Viết San

Nghiên cứu tìm hiểu lợi ích của che phủ rơm rạ đến chuyển hóa quang năng, ẩm độ đất, nhiệt độ đất và sinh trưởng của một số loại cây trồng trong điều kiện phòng thí nghiệm


Bình luận
 
Votes:
Bộ gõ : Off Telex VNI

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :