Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:
Quy trình chồng chè tiểu bậc thang, hun đất

Quy trình chồng chè tiểu bậc thang, hun đất

File type : pdf Rating : 0 Votes
File size : 9.8 MB Views : 4519
Date post :02/11/2015 Download : 565
Trồng chè trên đất dốc bền vững hiện nay là một trong những thách thức của người làm chè, nhất là trong giai đoạn mới trồng và kiến thiết cơ bản. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cây chè phát huy được tối đa nguồn dinh dưỡng vốn tương đối nghèo nàn trong hầu hết các khu vực đất dốc, đồng thời hạn chế được ảnh hưởng xấu của xói mòn, rửa trôi đất. Trong khuân khổ dự án ADAM, được tài trợ bởi tổ chức phát triển nông nghiệp quốc tế Pháp (AFD), viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền núi phía Bắc đã xây dựng thành công quy trình trồng chè áp dụng tiểu bậc thang và hun đất nhằm tối ưu hóa các vấn đề nêu trên.

Bình luận
 
Votes:
Bộ gõ : Off Telex VNI

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :