Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:
Quy trình sản xuất chè râu ngô hòa tan

Quy trình sản xuất chè râu ngô hòa tan

File type : pdf Rating : 0 Votes
File size : 417.6 KB Views : 3378
Date post :03/05/2017 Download : 161

1. Nhóm tác giả: Th.S. Phạm Thanh Bình, ThS. Đỗ Thị Kim Ngọc, KS Nguyễn Thị Bích Ngọc, KS. Lê Trung Hiếu (Viện Khoa Học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc) và cộng sự.

2. Cơ quan tác giả: Viện Khoa Học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

3. Nguồn gốc xuất xứ:

- Từ kết quả đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm đồ uống tiện dụng từ chè xanh

4. Phạm vi áp dụng: Các địa phương, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè xanh

5. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất chè

6. Tiêu chuẩn trích dẫn:

TCVN 9744:2013: Chè và chè hòa tan dạng rắn - Xác định hàm lượng cafein Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (ISO 101727: 2002)

TCVN 5610: 2007: Chè - Xác định hàm lượng chất chiết trong nước

Bình luận
 
Votes:
Bộ gõ : Off Telex VNI

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :