Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Đánh giá hiệu quả mô hình phục tráng giống lúa Séng cù Bát Xát

Friday, 14/10/2022, 07:52 GMT+7

Đánh giá hiệu quả mô hình phục tráng giống lúa Séng cù Bát Xát

Đánh giá hiệu quả mô hình phục tráng giống lúa Séng cù Bát Xát

LCĐT - Ngày 28/9, tại xã Mường Vi, Viện Khoa học kỹ thuật Nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc phối hợp với UBND huyện Bát Xát tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình phục tráng lúa Séng cù.

Dự án phục tráng và phát triển giống lúa đặc sản Séng cù huyện Bát Xát được Viện Khoa học kỹ thuật Nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện từ vụ mùa năm 2021, quy mô 5.000 m2, với sự tham gia của 5 hộ dân. Sau 3 vụ chọn dòng, nhân giống từ 148 dòng của vụ thứ nhất đến vụ thứ ba, Viện Khoa học kỹ thuật Nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã lựa chọn được 12 dòng thuần.

Sau khi đánh giá một số chỉ tiêu về nông - sinh học cho thấy, thời gian sinh trưởng từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch là 128 ngày đối với vụ xuân và 115 ngày đối với vụ mùa; sau thu hoạch đạt trung bình 140 hạt/bông; tỷ lệ gạo nguyên đạt 86,5%; gạo có mùi thơm, hạt khô... Qua đánh giá thực tế tại mô hình cho thấy, quá trình nhân giống đã phục tráng được lô hạt đúng giống có độ thuần cao tương đương siêu nguyên chủng. Sau khi hỗn 12 dòng sẽ cho ra giống siêu nguyên chủng đảm bảo về chất lượng.

Đại diện các hộ tham gia ý kiến

Trong quá trình triển khai mô hình, cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia mô hình thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn Nhân dân cách chăm sóc, phòng, trừ sâu, bệnh.

Tại hội nghị, các hộ tham gia mong Viện Khoa học kỹ thuật Nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc, UBND huyện Bát Xát và các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đồng hành với Nhân dân trong việc phát triển và nâng cao chất lượng lúa Séng cù; đồng thời tìm đầu ra ổn định để người dân yên tâm mở rộng diện tích, nâng cao thu nhập.

Đánh giá thực tế tại mô hình

Thành công của mô hình góp phần bảo tồn nguồn gen, phục tráng độ thuần giống và áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ. Đây là cơ sở để xã Mường Vi và các địa phương khác trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân nhân rộng diện tích trong các năm tiếp theo, nâng cao chất lượng, sản lượng, hiệu quả kinh tế cho nông dân trên địa bàn, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo Séng cù hữu cơ. 


Written : Quang Phấn - Báo Lào Cai

Search date :