Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Hội thảo giới thiệu giống, tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Sunday, 18/09/2022, 07:39 GMT+7

Sáng ngày 16/9/2022, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tổ chức hội thảo khoa học nhằm mục đích giới thiệu các thông tin về giống, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực trồng trọt và BVTV đến các đơn vị địa phương, doanh nghiệp/hợp tác xã. Đồng thời, xác định các định hướng nghiên cứu chuyển giao công nghệ lĩnh vực trồng trọt - BVTV phù hợp với thực tế sản xuất năm 2023 và các năm tiếp theo cho vùng trung du miền núi phía Bắc. 
Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục BVTV; Đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn trung du miền núi phía Bắc. 

Written : admin

Search date :