Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch

                      nh_Binh_CNSTH

ThS. Phạm Thanh Bình

Trưởng Bộ môn

Tel: 02103 760 802
Mobile: 0913750688
Email: binh.nomafsi@gmail.com

Chức năng:

  • Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch là bộ môn nghiên cứu sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, bộ môn coc chức năng nghiên cứu khoa học về công nghệ chế biến, bảo quản và phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau thu hoạch
  • Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch được Viện cấp kinh phí hoạt động và triển khai các đề tài dự án trong kế hoạch của Viện

Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng chương trình kế hoạch đề tài, dự án, đề cương nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn 
  2. Nghiên cứu công nghệ chế biến và bảo quản nông lâm sản vùng Trung du và miền núi phía Bắc
  3. Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến hệ thống thiết bị dụng cụ chế biến và bảo quản các nông lâm sản
  4. Nghiên cứu công nghệ chế biến để tận thu, sử dụng các sản phẩm sinh học đồng hành, các thứ phẩm, phế phẩm sau thu hoạch
  5. Nghiên cứu, phân tích, kiểm tra chất lượng các sản phẩm sau thu hoạch
  6. Tham gia đánh giá chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng một số nông lâm sản thuộc đối  tượng nghiên cứu trong vùng
  7. Triển khai ứng dụng thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật về công nghệ, thiết bị, mặt hàng nông lâm sản vào sản xuất
  8. Phối hợp nghiên cứu Khoa học với các đơn vị trong Viện, các Viện nghiên cứu, với các trường Đại học rong và ngoài nước về lĩnh vực bảo quản, chế biến, kiểm tra chất lượng nông lâm sản, phân tích các chỉ tiêu sinh, lý, hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản và môi trường