Trung tâm NC&PT Nông lâm nghiệp Tây Bắc

chan_dung Anh_.
Giám đốc: TS. Nguyễn Phi Hùng
Tel: 0223 545 103
Mobile: 0387 058 673
Fax: 0223.545103
Email: phihungpfrc@gmail.com

P. Giám đốc: ThS. Nguyễn Quang Trung
Tel: 0223545560
Mobile: 0982444683
Email: trungnq72@gmail.com

 

Poster_A0

Poster_cang_di_YYng