Trung tâm NC&PT Nông lâm nghiệp Tây Bắc

DSC_0511_-_Quyen         Anh_.      HX_Thao     

TS. Lưu Ngọc Quyến

Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm

Tel: 0223 545 103
Mobile: 0912 478 715
Fax: 0223.545103
Email: quyengret@yahoo.com

ThS. Nguyễn Quang Trung

Phó Giám đốc

Tel: 0223545560
Mobile: 0982444683
Email: trungnq72@gmail.com

ThS. Hoàng Xuân Thảo

Phó Giám đốc

Mobile: 0965 744 386
Email: thaohx.nomafsi@mard.gov.vn

 

Poster_A0

Poster_cang_di_YYng