Bộ môn Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật

z2677042990814_7382f9758157e8cb5889e36164b9907a     Anh_Viet

TS. Nguyễn Hồng Chiên

Trưởng Bộ môn
Tel: 02103 760 288
Mobile: 0914788108
Email:donanvnvn@yahoo.com

ThS. Trần Đặng Việt

Phó Trưởng Bộ môn
Tel: 02103 760 288
Mobile: 0915 165 663
Email: trandangviet@gmail.com

Chức năng:
 

  • Bộ môn Công nghệ sinh học và nhân giống là bộ môn nghiên cứu sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Bộ môn có chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn, tạo, nhân giống các loại cây trồng phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc.
  • Bộ môn Công nghệ sinh học và nhân giống được Viện cấp kinh phía hoạt động và triển khai thực hiện các đề tài dự án trong kế hoạch của Viện.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng chương trình kế hoạch đề tài dự án, đề cương nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn và hàng năm về công nghệ sinh học và nhân giống trình Viện và cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện
  • Nghiên cứu đa dạng di truyền các cây trồng đặc thù trong vùng.Tham gia nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng bằng công nghệ sinh học
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhân giống, đáp ứng nhu cầu giống cây trồng chất lượng tốt, sạch sâu bệnh, phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp trong vùng
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vi sinh phục vụ cho thâm canh chăm sóc và bảo vệ cây trồng
  • Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thực hiện các chương trình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ  sinh học và nhân giống các đơn vị trong nước và quốc tế.
  • Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trong Viện, quản lý và sử dụng tốt nguồn kinh phí và tài sản được giao.

cnsh_2