Thời tiết
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Hôm nay:
 • Tháng hiện tại:
 • Tổng truy cập:
Cơ sở dữ liệu các đề tài, dự án liên quan tới cây ăn quả ôn đới khu vực Tây Bắc
 1. Dự án “Vườn ươm nhân giống và giữ giống gốc cây ăn quả ôn đới” [vườn ươm] [nhân giống] [cây ăn quả] [ôn đới]
 2. Điều tra nghiên cứu sâu hại cây ăn quả ôn đới và biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp mận tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
 3. Nghiên cứu tuyển chọn giống cây ăn quả mận, đào nhập nội tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
 4. Đề tài: Khảo nghiệm một số giống lê chịu nhiệt Tứ Xuyên (Trung Quốc) tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
 5. Dự án: Quản lý ruồi hại quả ở Việt Nam Mã số: TCP/VIE/8823 (A)
 6. Dự án: Xây dựng mô hình phát triển một số CAQ ôn đới có giá trị tại hai huyện Sapa, Bắc Hà Lào Cai
 7. Quản lý ruồi hại quả nhằm nâng cao năng suất rau, quả ở Việt Nam CS2/1998/005
 8. Dự án đa dạng hóa nông nghiệp
 9. Khảo nghiệm một số chủng loại cây ăn quả ôn đới nhập nội tại Bắc Hà, Lào Cai​
 10. Phát triển cây ăn quả ôn đới có nhu cầu thấp về độ lạnh thích hợp với Australia, Lào, Thailand và Vietnam. Mã số: CP/2001/027
 11. Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp khử chát hồng Thạch Thất
 12. Điều tra, tuyển chọn và phục tráng một số chủng loại cây ăn quả ôn đới có giá trị tại hai huyện SaPa và Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai.
 13. Nghiên cứu, tuyển chọn và kỹ thuật thâm canh một số giống đào nhập nội chín sớm, chất lượng cao thích hợp cho vùng núi cao Bắc Việt nam
 14. Báo cáo kết quả nghiên cứu cây ăn quả ôn đới tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
 15. Thâm canh cây ăn quả ôn đới tại Mường Phăng-Điện Biên
 16. Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển cây ăn quả ôn đới (mận, hồng, đào) chất lượng cao ở các tỉnh miền núi phía BắcMã số: ĐTĐL-2004/09
 17. Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương tỉnh Lào Cai
 18. Nâng cao chất lượng sau thu hoạch cho một số cây ăn quả ôn đới tại Việt Nam và Australia. Mã số: PHT/2002/086
 19. Dự án khuyến nông “Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh và ruồi đục quả trên cây đào”
 20. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trong phòng thí nghiệm ruồi hại quả loài Bactrocera (B) pyrifoliae  ở Việt nam.
 21. Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất một số cây ăn quả đặc sản có hiệu quả kinh tế cao ở các tỉnh phía Bắc
 22. Nghiên cứu liều lượng  (Sterilizion dose) thích hợp cho triệt sản loài ruồi hại quả Bactrocera dorsalis, Bactrecera cucubitae hại trên các loài CĂQ và rau ăn quả tại Việt Nam
 23. Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia – Mã số: CP/2006/066
 24. Dự án Asodia - Cải thiện nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam thông qua nâng cao chất lượng cùng các tổ chức mạng lưới tại địa phương
 25. Nghiên cứu phát triển giống đào mèo đặc sản địa phương tại vùng cao Mộc Châu Sơn La
 26. Cải thiện các hệ thống sản xuất nông nghiệp và nâng cao liên kết thị trường nông sản vùng cao Tây Bắc Việt  Nam. Mã số: AGB/2008/002
 27. Dự án phát triển Mận Điện Biên
 28. Dự án “Đầu tư chương trình hỗ trợ  phát triển cây ăn quả  ôn đới trên địa bàn huyện Sa Pa năm 2011”
 29. Dự án: Chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả
 30. Dự án bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng quốc gia: Thực hiện nội dung phát triển nguồn gen Cây ăn quả ôn đới
 31. Xây dựng mô hình trồng cây Đào, Lê (10% Lê) tại xã  Pú Nhi, Noong U huyện Điện Biên Đông
 32. Dự án cải tạo chất lượng vùng mận tam hoa Bắc Hà giai đoạn 2011-2015
 33. Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới chất lượng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
 34. Phát  triển cây Đào Mỹ tại xã Tà Lèng
 35. Sản xuất thử nghiệm giống đào chin sớm ĐCS1 tại Sơn La và Lai Châu
 36. Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số cây ăn quả ôn đới (hồng, lê, đào) ở phía Bắc
 37. Mô hình Đào Pháp, Lê tại Tủa Chùa, Điện Biên
 38. Dự án: cải tạo cây Lê (Mắc cọc) tại xã Mường Phăng huyện Điện Biên
 39. Mô hình thí điểm trồng cây Đào lai chín sớm (ĐCS-1)
 40. Phương án: phát triển vùng CAQ ôn đới trên địa bàn huyện Sapa năm 2013
 41. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới nhập nội (Lê, Hồng, Đào) tại tỉnh Lai Châu.